• 24ωρη Άμεση Επέμβαση

  210 400.32.31 • 6934 010.788

 • ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

  Θωρακισμένο Όχημα Χρηματαποστολών

  Μεταφορά Χρημάτων, Αξιών και Πολύτιμων Αντικειμένων

  Η DSS παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς και έγκυρης μεταφοράς και παράδοσης χρημάτων, χρεογράφων, τιμαλφών και κάθε είδους αξιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε εταιρίες οικονομικών υπηρεσιών όπως είναι οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές επιχειρήσεις.

  Με γνώμονα το ανώτατο επίπεδο παράδοσης και επαγγελματισμού, χρησιμοποιούμε ευέλικτες λύσεις παραλαβής και κατάθεσης ώστε να διευκολύνουμε τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες των πελατών μας.

  Οι διαδικασίες μεταφοράς, από το σημείο παραλαβής μέχρι και το σημείο παράδοσης, πλαισιώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Η συνεχής επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της DSS για καλύτερο συντονισμό και παροχή άμεσης βοήθειας στις ομάδες μεταφοράς, αλλά και η προεπιλογή και εκπαίδευση των υπαλλήλων μας με χρήση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν μέλημά μας για την πρόληψη και αποτροπή πιθανών κινδύνων.

  There are no photos with those IDs or post 73 does not have any attached images!
  Designed by PrintALL.gr ™ • 2014  | 33 queries in 0,121 secs